December 20, 2011

บ้านห้องแถว พื้นที่ 1x3 น่าใช้มาก


บ้านห้องแถว พื้นที่ 1x3 น่าใช้มาก  เป็น ที่อยู่อาศัย ยาวดีค่ะ  เหมาะใช้ตกแต่งเพื่อนบ้าน ตอนถ่ายรูป ถ่ายหนังเพื่อนบ้านจะดูเต็มพท.นั้นๆ 

No comments:

Post a Comment